Mäjens glass & maräng

Äggproduktion

2003 startade ett nytt projekt på gården, ett hönshus för frigående höns inomhus. Vi började på hösten med byggnationen av den dryga 100 meter långa byggnaden och arbetade på under vintern. 2004 stod hönshuset klart, och första april fick 30 000 unghöns ett nytt hem här på Stommen.

Hönorna går fritt i hela stallet i ett flervåningssystem, vilket betyder att de kan hoppa upp och ner som de själva önskar, de har värpreden, foder och vatten på alla plan och ströbädd på hela golvet när de vill sandbada. Hönorna är 15 veckor gamla när de kommer till oss då är det viktigt att vi hjälper dem att hitta foder och vatten, vilket är ett intensivt arbete de första veckorna. När de är ca 18 veckor brukar de första äggen komma och detta är lika skojigt varje hönsomgång - vem hittar det första? Under dessa första veckor vistas vi väldigt mycket inne i stallet för att de ska bli vana vid oss. Att sitta inne bland hönorna och bara titta och lyssna är väldigt rogivande och intressant. De kommer snabbt fram och pickar på skor och kläder, deras sätt att "kolla in" oss.

När sedan äggproduktionen kommit igång lägger de flesta hönorna äggen i redena, de vill ju helst komma undan lite när de värper och då söker de sig till redena. Naruligtvis är det några som till att börja med inte hittar utan lägger äggen var som helst och dessa får vi plocka för hand, detta pågår under ca två-tre veckor, sedan har de lärt sig.

Äggen transporteras från äggredena på äggband ut till packeriet där vi sorterar bort för stora och för små ägg (dessa förädlas sedan på Mäjens). Äggen packas sedan på pall och hämtas av packeriet två dagar/vecka.

Hönorna stannar hos oss i ca 15 månader och går sedan till slakt. Mellan omgångarna vattentvättas hela stallet och av reparationer görs.

Det är viktigt för oss att djuren har det bra, vi ser dagligen till att hönsen mår bra och att allt fungerar som det ska med foder och vatten. Vi har nu ca 20 års erfarenhet av arbete med dessa djur och känner att vi har mycket bra kunskap om hur man ska jobba för att få en fungerande flock. Det är viktigt att kunna "läsa av" hönan, man lär sig att lyssna av ljudet för att höra om hönorna mår bra.

Under hösten 2020 byggdes ytterligare ett stall för drygt 30000 frigående höns inomhus. 

Håle Lantbruk

Hönor Äggproduktion